[PDF] Download ô خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه | by â حافظموسوی Hafez Mousavi
Jan 22, 2019 - 17:38 PM By حافظموسوی Hafez Mousavi

None
 • Title: خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه
 • Author: حافظموسوی Hafez Mousavi
 • ISBN: 9648433395
 • Page: 228
 • Format: Paperback

Comments

Saman Kashi Jan 22, 2019 - 17:38 PM
هنوز همبا شکوه‌ترین رؤیای منقدم ‌زدن در چمن‌زارهایی استکه اسب‌ها و گوسفندها و آدمیانبه یک اندازه از آن شاد می‌شوندبرای تو پیغام فرستادمبا کمی پولانبوهی سیگار و نوشیدنیو چند تکه لباس گرمخودت را به من برسانتا خودمان را از اردیبهشت خفه کنیمتو با کارنامه‌ای درخشانخرداد را پ [...]
Click to Replay
Ahmad Sharabiani Jan 22, 2019 - 17:38 PM
مجموعه دو بخش دارد، دو کتاب مجزاست که به دلایلی که شاعر در مصاحبه می‌گوید کنار هم قرار گرفته‌ اند. «خرده‌ریز خاطره‌ ها» تصاویر و خاطرات دور و نزدیکی است که در کنار هم قرار گرفته است، و شاعر تجربه‌ های خود و همنسلانش را که در محدوده جغرافیایی، سیاسی و زمانی مشترک رخ داده با تص [...]
Click to Replay
ZaRi Jan 22, 2019 - 17:38 PM
اینجاخاورمیانه استما با زبان تاریخ حرف می زنیمخواب های تاریخی می بینیمو بعدبا دشنه های تاریخیسرهای همدیگر را می بُریماز شام تا حجازاز حجاز تا بغداداز بغداد تا قسطنطنیهاز قسطنطنیه تا اصفهاناز اصفهان تا بلخبر سرزمین های مامرده ها حکومت می کننداینجاخاورمیانه استو این لکنته ک [...]
Click to Replay
HM Jan 22, 2019 - 17:38 PM
شعرهای حافظ موسوی در این کتاب افق و مخاطبی فراتر از شعر فارسی را نشانه رفته و به نظرم در بخش خاورمیانه چند شعر خوب وجود دارد و از خود او هم که پرسیدم گفت در فرانسه وقتی ترجمه ی این شعرها را بعد از شعر خوانی ایشان در شهر "ست" پخش کردند، مخاطبان غیر فارسی استقبال خوبی از آن کردندسرب [...]
Click to Replay
احسان Jan 22, 2019 - 17:38 PM
خرده ریز خاطره ها ضعیف بود، اما شعر های خاورمیانه را دوست داشتم.
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه By حافظموسوی Hafez Mousavi None

Share this article...
 • [PDF] Download ô خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه | by â حافظموسوی Hafez Mousavi
  228 حافظموسوی Hafez Mousavi
 • thumbnail Title: [PDF] Download ô خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه | by â حافظموسوی Hafez Mousavi
  Posted by:حافظموسوی Hafez Mousavi
  Published :2018-02-21T17:38:26+00:00