✓ خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه || ☆ PDF Read by ↠ حافظموسوی Hafez Mousavi
Nov 14, 2018 - 09:42 AM By حافظموسوی Hafez Mousavi

None
 • Title: خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه
 • Author: حافظموسوی Hafez Mousavi
 • ISBN: 9648433395
 • Page: 225
 • Format: Paperback

Comments

Saman Kashi Nov 14, 2018 - 09:42 AM
هنوز همبا شکوه‌ترین رؤیای منقدم ‌زدن در چمن‌زارهایی استکه اسب‌ها و گوسفندها و آدمیانبه یک اندازه از آن شاد می‌شوندبرای تو پیغام فرستادمبا کمی پولانبوهی سیگار و نوشیدنیو چند تکه لباس گرمخودت را به من برسانتا خودمان را از اردیبهشت خفه کنیمتو با کارنامه‌ای درخشانخرداد را پ [...]
Click to Replay
Ahmad Sharabiani Nov 14, 2018 - 09:42 AM
مجموعه دو بخش دارد، دو کتاب مجزاست که به دلایلی که شاعر در مصاحبه می‌گوید کنار هم قرار گرفته‌ اند. «خرده‌ریز خاطره‌ ها» تصاویر و خاطرات دور و نزدیکی است که در کنار هم قرار گرفته است، و شاعر تجربه‌ های خود و همنسلانش را که در محدوده جغرافیایی، سیاسی و زمانی مشترک رخ داده با تص [...]
Click to Replay
ZaRi Nov 14, 2018 - 09:42 AM
اینجاخاورمیانه استما با زبان تاریخ حرف می زنیمخواب های تاریخی می بینیمو بعدبا دشنه های تاریخیسرهای همدیگر را می بُریماز شام تا حجازاز حجاز تا بغداداز بغداد تا قسطنطنیهاز قسطنطنیه تا اصفهاناز اصفهان تا بلخبر سرزمین های مامرده ها حکومت می کننداینجاخاورمیانه استو این لکنته ک [...]
Click to Replay
HM Nov 14, 2018 - 09:42 AM
شعرهای حافظ موسوی در این کتاب افق و مخاطبی فراتر از شعر فارسی را نشانه رفته و به نظرم در بخش خاورمیانه چند شعر خوب وجود دارد و از خود او هم که پرسیدم گفت در فرانسه وقتی ترجمه ی این شعرها را بعد از شعر خوانی ایشان در شهر "ست" پخش کردند، مخاطبان غیر فارسی استقبال خوبی از آن کردندسرب [...]
Click to Replay
احسان Nov 14, 2018 - 09:42 AM
خرده ریز خاطره ها ضعیف بود، اما شعر های خاورمیانه را دوست داشتم.
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه By حافظموسوی Hafez Mousavi None

Persian Edition Robert Skyler . openDemocracy is an independent global media platform covering world affairs, ideas and culture which seeks to challenge power and encourage democratic debate across the world Read YouTube Oct , Download X Download free apps, games, themes, wallpapers, ringtones, and for phones and tablets Millions of members are sharing the fun and billions of free downloads served. Apr , _ Beautiful Relaxing Music LIVE Music for Stress Relief Meditation Music. everystockphoto Disclaimer Use of photos on this site is at your own risk It is your responsibility to verify the source license of the photo, read the license, and use responsibly We andysamusements Watch Videos Online Sep ,

Share this article...
 • ✓ خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه || ☆ PDF Read by ↠ حافظموسوی Hafez Mousavi
  225 حافظموسوی Hafez Mousavi
 • thumbnail Title: ✓ خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه || ☆ PDF Read by ↠ حافظموسوی Hafez Mousavi
  Posted by:حافظموسوی Hafez Mousavi
  Published :2018-08-14T11:19:25+00:00