Best Download [حافظموسوی Hafez Mousavi] ☆ خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه || [Mystery Book] PDF ☆
Jun 27, 2019 - 07:06 AM By حافظموسوی Hafez Mousavi

None
 • Title: خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه
 • Author: حافظموسوی Hafez Mousavi
 • ISBN: 9648433395
 • Page: 348
 • Format: Paperback

Comments

Saman Kashi Jun 27, 2019 - 07:06 AM
هنوز همبا شکوه‌ترین رؤیای منقدم ‌زدن در چمن‌زارهایی استکه اسب‌ها و گوسفندها و آدمیانبه یک اندازه از آن شاد می‌شوندبرای تو پیغام فرستادمبا کمی پولانبوهی سیگار و نوشیدنیو چند تکه لباس گرمخودت را به من برسانتا خودمان را از اردیبهشت خفه کنیمتو با کارنامه‌ای درخشانخرداد را پ [...]
Click to Replay
Ahmad Sharabiani Jun 27, 2019 - 07:06 AM
مجموعه دو بخش دارد، دو کتاب مجزاست که به دلایلی که شاعر در مصاحبه می‌گوید کنار هم قرار گرفته‌ اند. «خرده‌ریز خاطره‌ ها» تصاویر و خاطرات دور و نزدیکی است که در کنار هم قرار گرفته است، و شاعر تجربه‌ های خود و همنسلانش را که در محدوده جغرافیایی، سیاسی و زمانی مشترک رخ داده با تص [...]
Click to Replay
ZaRi Jun 27, 2019 - 07:06 AM
اینجاخاورمیانه استما با زبان تاریخ حرف می زنیمخواب های تاریخی می بینیمو بعدبا دشنه های تاریخیسرهای همدیگر را می بُریماز شام تا حجازاز حجاز تا بغداداز بغداد تا قسطنطنیهاز قسطنطنیه تا اصفهاناز اصفهان تا بلخبر سرزمین های مامرده ها حکومت می کننداینجاخاورمیانه استو این لکنته ک [...]
Click to Replay
HM Jun 27, 2019 - 07:06 AM
شعرهای حافظ موسوی در این کتاب افق و مخاطبی فراتر از شعر فارسی را نشانه رفته و به نظرم در بخش خاورمیانه چند شعر خوب وجود دارد و از خود او هم که پرسیدم گفت در فرانسه وقتی ترجمه ی این شعرها را بعد از شعر خوانی ایشان در شهر "ست" پخش کردند، مخاطبان غیر فارسی استقبال خوبی از آن کردندسرب [...]
Click to Replay
احسان Jun 27, 2019 - 07:06 AM
خرده ریز خاطره ها ضعیف بود، اما شعر های خاورمیانه را دوست داشتم.
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه By حافظموسوی Hafez Mousavi None

Share this article...
 • Best Download [حافظموسوی Hafez Mousavi] ☆ خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه || [Mystery Book] PDF ☆
  348 حافظموسوی Hafez Mousavi
 • thumbnail Title: Best Download [حافظموسوی Hafez Mousavi] ☆ خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه || [Mystery Book] PDF ☆
  Posted by:حافظموسوی Hafez Mousavi
  Published :2019-03-14T07:06:05+00:00