Felsefe Sözlüğü
Orhan Hançerlioğlu
✓ Felsefe Sözlüğü || ✓ PDF Download by ☆ Orhan Hançerlioğlu
Mar 25, 2019 - 16:31 PM By Orhan Hançerlioğlu

T rk edebiyat n n b y k ustas Yakup Kadri Karaosmano lu,1 May s l952 tarihli Varl k dergisinde, gen Han erlio lu na yle seslenmi ti Aziz meslekta m Vefal dostum Ya ar Nabi nin bana g ndermekte oldu u yay nlar sayesinde, edebiyat aleminin gen k ymetlerin itan mak f rsat n buluyorumb Hemen s ylemek isterimki bunlar aras nda ilgimi en ok siz ekmektesiniz.K lt rT rk edebiyat n n b y k ustas Yakup Kadri Karaosmano lu,1 May s l952 tarihli Varl k dergisinde, gen Han erlio lu na yle seslenmi ti Aziz meslekta m Vefal dostum Ya ar Nabi nin bana g ndermekte oldu u yay nlar sayesinde, edebiyat aleminin gen k ymetlerin itan mak f rsat n buluyorumb Hemen s ylemek isterimki bunlar aras nda ilgimi en ok siz ekmektesiniz.K lt r Bakan Say n Cihat Baban,9 Mart l971 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yle dedi Orhan Han erlio lu nun geli me temposunu izleyenler, yak nlarda onun, b t n d nyan n zerinde duraca orijinal yap tlarlaT rk d ncesini y cele tirdi ini g receklerdir.De erli yazar Oktay Akbal, 20 ubat l977 tarihli Cumhuriyet gazatesinde yle yazd Orhan Han erlio lu st nde gelece in ara t rmac lar san r m ok kafa yoracaklar Bu birbiri st ne konan kocaman yap tlar, Han erlio lu ad n uzun uzun ya atacak, ku aklar boyu belleklere yerle tirecek T rk Dil Kurumu Ba kan Profes r Dr Seha L.Meray, 25 May s l973 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yle dedi Say n Han erlio lu nun b y k dil ustal yla kaleme ald hep el alt nda tutulmas gereken Felsefe S zl .Ordinary s Profes r Dr Say n H fz Veldet Velidedeo lu, 22 Mart l977 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yle yazd Han erlio lu, bu Felsefe Ansiklopedisi nde en derin, en apra k felsefe konular n o denli a k, o denli anla l r bi imde dile getirmi ki, bunlar okumak ger ekten b y k bir zevk oluyor.De erli ozan Melih Cevdet Anday, l Eyl l l978 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yle dedi B yle b y k, neml, ciddi bir ansiklopedik yap t tek ba na ba aran say n Orhan Han erlio lu nu kutlamak isterim Bu yo un al ma r n , kal c yap t
 • Title: Felsefe Sözlüğü
 • Author: Orhan Hançerlioğlu
 • ISBN: 9789751400895
 • Page: 410
 • Format: None

Comments

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
Felsefe Sözlüğü By Orhan Hançerlioğlu T rk edebiyat n n b y k ustas Yakup Kadri Karaosmano lu,1 May s l952 tarihli Varl k dergisinde, gen Han erlio lu na yle seslenmi ti Aziz meslekta m Vefal dostum Ya ar Nabi nin bana g ndermekte oldu u yay nlar sayesinde, edebiyat aleminin gen k ymetlerin itan mak f rsat n buluyorumb Hemen s ylemek isterimki bunlar aras nda ilgimi en ok siz ekmektesiniz.K lt rT rk edebiyat n n b y k ustas Yakup Kadri Karaosmano lu,1 May s l952 tarihli Varl k dergisinde, gen Han erlio lu na yle seslenmi ti Aziz meslekta m Vefal dostum Ya ar Nabi nin bana g ndermekte oldu u yay nlar sayesinde, edebiyat aleminin gen k ymetlerin itan mak f rsat n buluyorumb Hemen s ylemek isterimki bunlar aras nda ilgimi en ok siz ekmektesiniz.K lt r Bakan Say n Cihat Baban,9 Mart l971 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yle dedi Orhan Han erlio lu nun geli me temposunu izleyenler, yak nlarda onun, b t n d nyan n zerinde duraca orijinal yap tlarlaT rk d ncesini y cele tirdi ini g receklerdir.De erli yazar Oktay Akbal, 20 ubat l977 tarihli Cumhuriyet gazatesinde yle yazd Orhan Han erlio lu st nde gelece in ara t rmac lar san r m ok kafa yoracaklar Bu birbiri st ne konan kocaman yap tlar, Han erlio lu ad n uzun uzun ya atacak, ku aklar boyu belleklere yerle tirecek T rk Dil Kurumu Ba kan Profes r Dr Seha L.Meray, 25 May s l973 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yle dedi Say n Han erlio lu nun b y k dil ustal yla kaleme ald hep el alt nda tutulmas gereken Felsefe S zl .Ordinary s Profes r Dr Say n H fz Veldet Velidedeo lu, 22 Mart l977 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yle yazd Han erlio lu, bu Felsefe Ansiklopedisi nde en derin, en apra k felsefe konular n o denli a k, o denli anla l r bi imde dile getirmi ki, bunlar okumak ger ekten b y k bir zevk oluyor.De erli ozan Melih Cevdet Anday, l Eyl l l978 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yle dedi B yle b y k, neml, ciddi bir ansiklopedik yap t tek ba na ba aran say n Orhan Han erlio lu nu kutlamak isterim Bu yo un al ma r n , kal c yap t

Share this article...
 • ✓ Felsefe Sözlüğü || ✓ PDF Download by ☆ Orhan Hançerlioğlu
  410 Orhan Hançerlioğlu
 • thumbnail Title: ✓ Felsefe Sözlüğü || ✓ PDF Download by ☆ Orhan Hançerlioğlu
  Posted by:Orhan Hançerlioğlu
  Published :2018-011-22T16:31:37+00:00